Ontwerp

De basis van elk ontwerp zijn de wensen van de opdrachtgever. In een vrijblijvend eerste gesprek worden deze geïnventariseerd en besproken en denken we mee in passende vervolgstappen. We zoeken vervolgens uit wat er met en zonder vergunning mogelijk is, waarbij we beperkingen hierin zien als uitdagingen om te zoeken naar creatieve oplossingen. Het pakket aan wensen en mogelijkheden vertalen we tot een doordachts en praktisch ontwerp, waarin routing, zichtlijnen, materiaalgebruik en projectkosten uiteraard worden meegenomen. Dit eerste plan werken we vervolgens in nauwe samenspraak uit tot een definitief ontwerp, waarin niks standaard is en elke opdrachtgever uniek.

Soms vraagt een project om uitgebreider vooronderzoek. Middels een haalbaarheidsonderzoek brengen we alle aspecten vooraf in beeld die van invloed kunnen zijn op het slagen van een bouwplan, hierin werken we samen met adviserende en beleidsbepalende instanties.

Tekenwerk

Tekenwerk is de rode draad in ons werk. Het complete tekenwerk van bestaande situaties, ontwerp en technisch tekenwerk ten behoeve van een vergunning dan wel de uitvoering behoren tot onze reguliere werkzaamheden.

Wij verzorgen diverse soorten tekenwerk in verschillende stadia van het bouwproces rechtstreeks voor particuliere opdrachtgevers, aannemers of ontwikkelaars.

Vergunning

We hebben veel ervaring in het organiseren van een vergunning voor uiteenlopende bouwprojecten. Ook alle naast tekeningen benodigde stukken voor een voorspoedige aanvraag kunnen wij (laten) maken. We dienen het geheel digitaal in en hebben goede contacten met de lokale overheden in de regio. We hebben regelmatig contact om waar nodig het plan ter verduidelijken of aan te vullen en zo vertragingen in de procedure te voorkomen.

Bouwbegeleiding

Advies en begeleiding zijn kerntaken in ons werk, ook nadat de vergunning verkregen is. We kunnen u adviseren in uitvoerende partijen en deze prijstechnisch met elkaar vergelijken. Daarvoor kunnen we desgewenst de uitvoering tot in detail vastleggen en/of controleren, waarbij ook het budget bewaakt wordt. Ook kunnen we tijdens de bouw als adviseur en aanspreekpunt voor de diverse partijen fungeren, om wijzigingen te bespreken en het budget en de planning te bewaken. Zelfs tot na de bouw ontzorgen wij u graag.

Wilt u graag bouwkundig advies ontvangen?

We willen graag met u hierover in gesprek